Stiftelsen Henrik Superman stödjer barn som drabbats av cancer och deras familjer

Josefine och hennes familj har fått ekonomisk stöttning!

Josefine, i dag 17 år, diagnostiserades i oktober 2012 med en högmalign skelettumör i höger överarm samt dottersvulst i bägge lungorna. Hon har genomgått en tung cytostatikabehandling, en amputation av högerarmen samt opererad vid tre tillfällen i bägge lungorna. Josefine får nu palliativ behandling som gör att hennes försämring går långsammare än förväntat. Eftersom mamman måste vara hemma och sköta om Josefine är familjens ekonomi mycket ansträngd.

Stiftelsen Henrik Superman har sett till att familjen fått ekonomisk stöttning för att göra livet lite lättare under Josefines palliativa fas.