Stiftelsen Henrik Superman stödjer barn som drabbats av cancer och deras familjer

OM PETER HAHNE

Gåva från konstnären

Peter Hahne

Titel: Utan titel
Teknik: Olja på duk
Mått: 37,5 x 37,5
Pris: 24 000 kr

1955 Född i Arboga. Bor och arbetar i Malmö. 1975-77 Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1977-83 Det Konglige Danske Kunstakademi, Kph 1981-82 Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Peter Hahnes konst, abstrakt expressionism. Målningarna är ofta delar i serier av bilder som vid första anblicken är uppreningar. Målningarna domineras av stora färgfält och luckras upp så att färgerna går ihop med varandra.

”Många gånger har jag fått frågan om hur en målning blir till. Jag uppfattar det inte som att frågan handlar om själva hantverket utan snarare om innehållet, tanken bakom. Alltså, ”vad föreställer det?” En frågeställning som jag i någon mening kan förstå men känner att det ibland är svårt att ge ett bra och tydligt svar på. Oftast är det en lång kedja av tankar och idéer. Ett slags trevande arbete som leder fram till att målningen får sitt utseende.”/ Peter Hahne

Representerad i urval - Moderna Museet, Stockholm. Nationalmuseum Stockholm. Malmö Konstmuseum. Norrköpings Konstmuseum. Helsingborgs Konstmuseum.

Universitets samlingar: Tel Aviv Museum, Israel. Graphische Samlung Albertine, Österrike. Retretti Art Center, Finland.