Stiftelsen Henrik Superman stödjer barn som drabbats av cancer och deras familjer

OM ULF STÅLHANE

Konstnär som donerat till Art for Charity

Ulf Stålhane

Titel: Old Factory
Teknik: pigmentprint
Mått: 40 x 36 cm
Pris: 3 650 kr inkl. ram
Länk: www.stalhane.se

"Jag vill kunna hantverket så bra att mina intentioner kan gestaltas. Med koncentration och omdöme kan jag åstadkomma verk där färg, form, uttryck, innehåll och teknik samverkar.
Konst handlar inte främst om dokumentation eller dekoration utan om kommunikation.
Men det hindrar inte att bra konst kan vara illustrativ eller dekorativ. Det är ett språk där också tonläge och nyanser kan uppfattas olika.
Det finns också fundamentala sanningar hur verkligheten ser ut och kan beskrivas –rörelse, balans, rytm, proportioner, relationer, perception och naturlagar.
Som konstnär vill jag alltid gå vidare. Jag vill bli bättre och bättre. Därför får jag inte vara rädd för misslyckanden.
Jag söker överallt där jag ser intressanta objekt som utgångspunkt för analys och gestaltning.
Man bör vara lyhörd för sin tid men inte falla in i slentrian och konventioner hur samtida konstuttryck skall vara.
Genom att studera historien kan man tänka sig hur framtiden kommer att se på vår tid."

©Ulf Stålhane 2013