Stiftelsen Henrik Superman stödjer barn som drabbats av cancer och deras familjer

OM BENGT LINDSTRÖM

Konstverk donerat till Art for Charity

Bengt Lindström

Titel: Utan titel
Pris: 7 500 kr
Mått 70 x 90 cm
Teknik: textilgrafik
Gåva från Galleri Palm Falsterbo
Länk: www.galleripalm.se

Bengt Lindström, 1925-2008, flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. Han studerade också i Köpenhamn och Chicago. Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall och sedan 2004 var permanent bosatt.

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning. [1]

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

Bengt Lindström gjorde flera offentliga verk i form av väggmålningar samt utomhusskulpturen vid Sundsvall-Timrå Airport i Timrå kommun i form av ett stort Y. Han använde stora färgsjok i grälla färger, ofta föreställande förvridna ansikten.

Källa: Wikipedia