Stiftelsen Henrik Superman stödjer barn som drabbats av cancer och deras familjer

Välkommen till Barnens Konst!

Barnens kreativa konstverk kommer att ställas ut på ”Barnens Konstutställning” med vernissage i november på konsthotellet Clarion Malmö Live.

En familjeaktivitet

Stiftelsen vill skapa roliga aktiviteter för de barn som är inskrivna på avdelningen för barnmedicin för att uppmärksamma barnens kreativitet, livsglädje och inte minst deras tankar uttryckta i bildspråk. Det ska även vara en inspirationsaktivitet för de barn som bor hemma.

 Så här går det till

  • Konstpedagog Helen Phan leder workshops på sjukhuset i samarbete med BUS Avd 64 Lund Petra Svensson Syskonsstödjare och Ulrika Rydström från Barncancerfonden Södra. 
  • Målarlådor med fantastiskt konstnärsmaterial ger vi till alla familjer. 
  • Familjerna skapar tillsammans - målar, ritar, gör collage… och skänker ett verk till stiftelsen.
  • Verken visas på vår hemsida med en liten text kring barnens tankar om bilden
  • Alla verk ställs ut på ”Barnens konstutställning”
  • Konstverken säljs av stiftelsen och all behållning går oavkortat åter till barnen vi stödjer.

Galleri -

Barnens konst